Головна Новини та публікаціїВідеоАналітикаНапрямки роботиПро насКонтакти
» » Аналіз проекту Умов прийому на 2015 рік: зауваги та пропозиції

Аналіз проекту Умов прийому на 2015 рік: зауваги та пропозиції

Аналіз проекту Умов прийому на 2015 рік: зауваги та пропозиції

18 вересня Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порівняльну таблицю змін до проекту Умов прийому до ВНЗ у 2015 році. Загалом, документ містить ряд прогресивних норм, що є результатом прийняття та набрання чинності Закону України «Про вищу освіту». До позитивних змін проекту Умов прийому на наступний рік відносимо:

1. Обмеження терміну дії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти про результати проходження ЗНО одним роком. Варто відзначити, що необхідність такого обмеження терміну дії сертифіката викликана способом оцінювання результатів тестування. Адже оцінка абітурієнта є рейтинговою, тобто відображає місце абітурієнта серед результатів інших учасників тестування. А тому зрівняння результатів ЗНО учасників різних роки, як це відбувалося протягом попередніх вступних кампаній, є некоректним, про що неодноразово заявляли експерти.

2. Закріплення права перехресного вступу. Під час цьогорічної вступної кампанії ця модель була апробована тими навчальними закладами, які внесли відповідні зміни до своїх Правил прийому. З 2015 р. право на перехресний гарантується ч.10 статті 44 ЗУ «Про вищу освіту». Тепер, особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

3. Встановлення коефіцієнтів складових конкурсного балу (альтернатива профільності предметів) також є закріпленням вимог нового закону України «Про вищу освіту». Як і раніше, конкурсний бал складатиметься, з балів сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів (у разі їх проведення), додатку до атестата та додаткових балів. Проте вага кожної із цих складових визначатиметься конкретним вищим навчальним закладом. Загалом, встановлені такі межі складових конкурсного бала:

 • вага кожного сертифікату – не менше 20 % конкурсного балу;
 • вага атестата – від 0 до 10%;
 • творчі конкурси (у разі проведення) – не більше 50%;
 • додаткові бали за МАН, олімпіади, підготовчі курси можуть становитивід 0 до 5 %.

Встановлення коефіцієнтів щодо таких складових як вага атестату та додаткові бали є вимогою ч.5 статті 44 ЗУ «Про вищу освіту». Очевидно, що цей пункт Умов прийому потребує широкого інформування та роз’яснення як серед майбутніх абітурієнтів, так і представників Приймальних комісій вищих навчальних закладів. Адже досі вагові коефіцієнти для визначення конкурсного балу не застосовувалися.

4. Скасування цільового прийому. В попередні роки абітурієнти мали право бути зарахованими на місця державного замовлення в межах виділених квот, які становили до 75% обсягу державного замовлення у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби, і 25 відсотків – в інших вищих навчальних закладах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» основною метою цільових направлень було забезпечення сільської місцевості відповідними спеціалістами. Однак останнім часом все менше студентів по закінченню навчання поверталися на роботу в село, а тому цільові направлення перетворилися на спосіб обходу загального конкурсу при вступі до ВНЗ. До Організації неодноразово зверталися абітурієнти зі скаргами на неможливість отримати таке направлення без сплати відповідних внесків.

Разом з тим, Громадянська мережа ОПОРА, звертається до Міністерства освіти і науки з пропозиціями доповнити Проект Умов прийому нормами, що допоможуть уникнути системних проблем, з якими кожного року стикаються абітурієнти під час вступної кампанії.

1. Перше, на що звертаємо увагу та просимо відобразити в умовах прийому –необхідність рейтингування (визначення пріоритетності) заяв, які подає абітурієнт у Приймальну комісію вищого навчального закладу. У 2013 та 2014 роках Організація проводила дослідження того, скільки абітурієнтів зараховуються на навчання на кожному з етапів конкурсного відбору[1]. Результати дослідження показують, що значна частина місць державного замовлення заповнюються через непередбачену Умовами прийому процедуру «конкурсу оригіналів». Саме тому, часто на навчання за кошти державного бюджету зараховуються особи з невисоким конкурсним балом, натомість особи з вищими балами навчаються на контракті. Причин такої проблеми є кілька.

Більшість з абітурієнтів, не будучи професійно орієнтованими, користаються можливістю і подають 15 можливих заяв (по 3 у 5 ВНЗ) для участі у конкурсному відборі. Сприяє цьому і можливість подати документи для участі у конкурсному відборі дистанційно, через Інтернет, а тому частина абітурієнтів подає заяви навіть у ті виші, у яких не планує навчатися. Однак, подаючи заяви на участь у конкурсному відборі, абітурієнт не визначає пріоритетність своїх заяв – ні в межах одного ВНЗ, ні в межах п’яти. В результаті на одному із етапів зарахування певний абітурієнт може бути рекомендований до зарахування у всіх 5 ВНЗ та на всі напрями. Зрозуміло, що оригінали документів він залишить лише на одному напрямі обраного ним ВНЗ. У всіх інших випадках його рекомендацію анулюють, та на наступному етапі рекомендують до зарахування осіб, що знаходяться нижче. Саме через дублювання у списках рекомендованих до зарахування на різних напрямах (і різних ВНЗ) одночасно однієї і тієї ж особи, виникають ситуації, коли по завершенню третього етапу надання рекомендацій, від 50 до 100 % місця державного замовлення залишаються вільними. А тому в останній день третього етапу приймальними комісіями проводиться добір за оригіналами документів. Попри те, що процедура «четвертої хвилі» /«конкурсу оригіналів» ніде не прописана, приймальні комісії всіх ВНЗ її застосовують. Погіршує ситуацію і те, що вступники не володіють інформацією, хто виконав вимоги до зарахування у третьому етапі та чи мають вони шанс стати студентом-бюджетником. ЄДЕБПО є закритою для громадськості, а в ІС «Конкурс» інформація не завжди відображається (через надання вишу можливості «управління відображенням статусів заяв абітурієнтів у ІС «Конкурс»). А тому значна частина ВНЗ дозволяє собі маніпулювати інформацією про наявність (відсутність) вільних місць державного замовлення в результаті чого ймовірність корупційної складової підвищується.

Для вирішення цієї проблеми ОПОРА пропонує зобов’язати вступників визначати пріоритетність поданих ними заяв, принаймні у межах одного ВНЗ. Так, подаючи заяви на три напрями підготовки у одному ВНЗ, абітурієнт повинен визначити пріоритетність кожного з них. І у тому випадку, коли він може бути рекомендований до зарахування у одній хвилі на кілька напрямів підготовки – рекомендацію варто надавати лише на пріоритетний для нього напрям (спеціальність). А у випадку зарахування абітурієнта на пріоритетний напрям підготовки у першому (другому) етапі, вступнику не може надаватися рекомендація до зарахування на менш пріоритетні напрями підготовки у другому (третьому) етапах відповідно. Це дасть змогу зараховувати за рекомендаціями більшу кількість бажаючих навчатися у виші абітурієнтів.

Для реалізації цього потрібно:

 • Доповнити Умови прийому пунктом: «При поданні заяв для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступник зобов’язаний вказати пріоритетність кожного з обраних напрямів (спеціальностей). Надання заяві пріоритетності №1 означає найбільш бажаний для вступника напрям підготовки». Відповідно, у рейтингових списках та списках вступників, рекомендованих до зарахування, які формуються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, мають зазначаються, окрім іншого, пріоритетність напряму.
 • Програмне забезпечення ЄДЕБПО доповнити відповідною функцією. У ЄДЕБПО повинна бути передбачена можливість автоматичної деактивації заяв абітурієнта із нижчими пріоритетами. Таким чином, якщо в першій «хвилі» вступник буде рекомендований до зарахування на пріоритетну для себе спеціальність, то в другій «хвилі» його неможливо буде рекомендувати на менш пріоритетну.

Зважаючи на те, що відповідно до норм нового Закону Міністерство розробляє програмне забезпечення для супроводу вступу на бакалаврські програми та створює веб-портал з можливістю кожному абітурієнту здійснити вибір спеціальності та ВНЗ в автоматичному режимі онлайн, який перш за все направлений на реалізацію механізму автоматичного розміщення держзамовлення (і полягатиме в обранні вступником ще на етапі реєстрації на ЗНО пріоритетних для себе спеціальностей і вишів), впровадження частини з цих механізмів уже під час вступної кампанії 2015 року позитивно вплине на хід конкурсного відбору у 2016 р.

2. Зважаючи на те, що Умови прийому зовсім не регулюють процедури вступу для здобуття ступеня магістра, окрім зазначення, що вступ відбувається за результатами фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених вищим навчальним закладом, важливо щоб кожен навчальний заклад детально описував у своїх правилах процедуру вступу для здобуття ступеня магістра. Адже за результатами моніторингу Опорою вступних кампаній кількох останніх років є підстави стверджувати, що неврегульованість цієї процедури в Умовах (а відповідно і в правилах) прийому призводить до непрозорого вступу. Тому вважаємо, що в Умовах прийому має бути зазначена необхідність прийняття окремого положення про вступ для здобуття ступеня магістра. В такому документів має бути обов’язково зазначено:

 • порядок створення, права та обов’язки атестаційної комісії;
 • порядок та строки прийому документів, проведення вступних екзаменів, надання рекомендацій до зарахування, видача наказу про зарахування;
 • детальний опис складових конкурсного балу: шкала оцінювання вступних екзаменів, переведення балів додатка до диплому, порядок нарахування додаткових балів;
 • процедура подання апеляцій, права та обов’язки апеляційної комісії;
 • спосіб та місце оприлюднення інформації щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань, а також їх результатів.

3. Попри наявність в Умовах прийому положення про обов’язковість формування рейтингових списків з Єдиної бази та оприлюднення їх у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу на початку кожного етапу зарахування,пропонуємо додати норму про обов’язкове щоденне оновлення рейтингових списків вступників впродовж усього етапу надання рекомендацій для зарахування, відповідно до коригування списку абітурієнтів, які виконали умови до зарахування. Досвід спостереження свідчить, що про зміни конкурсної ситуації на кожному етапі знають лише в Приймальній комісії, натомість абітурієнти, які знаходяться «під рискою», не бажаючи ризикувати, подають документи у менш бажані для себе вузи, попри те, що мали шанс вступити на бюджетні місця. Саме тому, важливо щоб кожен вступник отримував оперативну інформацію про хід подачі/відкликання оригіналів документів щодня.

4. Пропонуємо визначити обов’язкові положення, які повинна містити програма проведення творчих конкурсів та фізичних випробувань. До таких мають належати, наприклад: перелік етапів конкурсу, чіткі критерії та параметри оцінювання кожного з них; детальний опис процедури проведення, фіксації результатів, кодування робіт та інші. Також вважаємо що здійснення вишами відеозаписів проведення творчих конкурсів/випробувань, які проходять в усній формі (виконання пісні, твору, танцю, фізичні вправи) надасть можливість вступнику реалізувати своє право на апеляцію та підвищити об’єктивність їх оцінювання. Адже за відсутності задокументованого відеозапису, абітурієнт позбавлений права на апеляцію результатів творчого випробування, що дає підстави для підозри у корупційних зловживаннях.

5. Окрім того, вважаємо за доцільне визначити в Умовах прийому кількість місць державного замовлення, на які можуть претендувати позаконкурсники. Зважаючи на зменшення переліку категорій осіб, що мають право вступу на позаконкурсній основі пропонуємо в Умовах прийому на 2015 рік встановити квоту 5%, (аналогічну тій, яку вимагає з 2016 року ч. 6 статті 44 ЗУ «Про вищу освіту»).

6. Рекомендуємо визначити в Умовах прийому мінімальний прохідний бал з профільного предмету для допуску до участі у конкурсному відборі. Відсутність такої норми може призвести до ситуації, коли ВНЗ взагалі не встановлюватимуть мінімальних прохідних балів та зараховуватимуть на навчання навіть тих осіб, які матимуть найнижчі результати ЗНО з профільного предмету, особливо на контрактну форму навчання. Це лише збільшить загальний обсяг поданих вступниками заяв, однак не сприятиме якісному відбору студентів.

7. Результати вступних випробувань з творчих конкурсів пропонуємо оцінювати як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, в тому числі з напрямів підготовки галузі знань 0202 «Мистецтво» та напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». Адже у випадку застосування коефіцієнта до бала творчого конкурсу 0,5 – його вага буде неспівмірно великою, порівняно з оцінкою за результатами проходження ЗНО.

 • 0,25х200=50 (бал ЗНО1)
 • 0,25х200=50 (бал ЗНО2)
 • 0,10х200=20 (атестат)
 • 0,40х200=80 (бал за творчий конкурс, що оцінюється як середнє арифметичне)
 • 0,40х600=240 (максимальний бал за три сесії творчого конкурсу)
 • 0,40х372=148,8 (мінімальний бал за три сесії творчого конкурсу)

Два останні розрахунки показують, що за умови проведення творчого конкурсу у три сесії, за будь-якого результату, вирішальне значення має бал за випробування, що проводяться у ВНЗ, однак не оцінка за стандартизоване тестування. Очевидно, що вагові коефіцієнти мають застосовуватися до співмірних, однакових величин.

За коментарями звертайтеся:
Наталія Радиш,
юрист проекту «Протидія інституційній корупції в освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів через формування рейтингу відкритості ВНЗ та проведення дослідження результатів зарахування студентів».

Проект здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження».

044-222-57-27, NatalyaRadysh@gmail.com


[1]Результати дослідження 2014 р. поки не опубліковані, однак були представлені на шістнадцятій нараді партнерів Альянсу USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні), у якій взяли участь заступник Міністра освіти і науки Андрій Гевко, директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, заступник директора департаменту вищої освіти МОН Сергій Бондаренко© ГО "КІРОВОГРАДСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
2006-2017
Використання матеріалів із сайту Громадянської мережі ОПОРІ дозволене за умови наявності посилання (у випадку інтернет-видання - гіперпосилання) на oporakr.org